Hvorfor drikke ioniseret basisk vand?

 

1. Rigtig mange antioxidanter —> 
    Vandet bliver negativt ladet og det trækker lettere hen imod cellerne, som er positive på 
    ydersiden —>
    Kroppen spares for den proces, der omdanner positivt ladet vandhanevand/flaskevand til
    negativt ladet vand, som skal til for at vandet kan trænge ind i cellerne og vaske
    syreophobninger væk.
   
    Herudover leverer antioxidanterne  elektroner, så de frie radikaler bliver omdannet og dermed
    uskadeliggjort —>
    Giftstoffer kan frigøres og vaskes ud af kroppen —>
    Mere energi til kroppen. 
 
 
2. Mindre molekyleklynger —> 
    Vand og næringsstoffer trænger lettere ind i celler  og ind over hjernemembranen—>
    Større udvaskning af syre og affaldsstoffer fra kroppen —>
    Mindre smerter, infektioner, cancer mv. og bedre hukommelse og indlæring.
    Desuden bliver vandet meget lettere at drikke —>
    større lyst til at drikke vand —>
    En mere velhydreret krop og hjerne.

3. Basisk vand —> 
    Neutralisering af syredannende kost og syreophobninger —>
    Understøtning af den naturlige syre/base balance —>
    Mindre smerter, infektioner, gigt, allergier, cancer mv.

4. Opkoncentrering af mineraler på ionform —>
    Større optagelse af næringsstoffer i krop og hjerne.

5. Kulfiltrering —> 
    Færre pesticider og andre giftstoffer i vandet og dermed også i krop og hjerne.

 

Alt i alt:

En mere velhydreret, væsentlig sundere og velafbalanceret krop med mere energi, mindre ophobninger af syre og diverse giftstoffer samt færre sygdomme og symptomer.